logo

View all jobs

ASP.NET Senior Developer

Brussels, Brussels · Information Technology
De ASP .NET MVC ontwikkelaar werkt aan bestaande en nieuwe (web)toepassingen in kader van het Europees landbouwbeleid.
Hij werkt samen met andere ontwikkelaars en legt verantwoording af aan de projectleider.
• Mee ontwikkelen aan nieuwe en bestaande functionaliteiten
• Functionele specificaties vertalen naar technische ontwerpen
• Zorgen dat technische oplossingsrichtingen passen binnen de gehanteerde architectuur, standaarden en kaders.

De voorgestelde kandidaat moet minimaal voldoen aan onderstaande competenties. Dit moet blijken uit het cv van de kandidaat: Kandidaten die niet aan deze minimale vereisten voldoen, zullen niet worden meegenomen in de verdere selectieprocedure.

Technische competenties: (deze worden weergegeven in volgorde van belangrijkheid)
• Uitstekende kennis van ASP.NET MVC met 60 maanden aantoonbare ervaring (stage, opleiding niet meegerekend)
• Aantoonbare ervaring in browser-side Javascript en Typescript
• Minimum 5 jaar voltijdse professionele ervaring in .NET.
• Aantoonbare ervaring in Angular (2.x of hoger)
• Aantoonbare ervaring in EF (Entity Framework)
• Aantoonbare ervaring in relationele databanken
• Aantoonbare ervaring in .Net Core
• Aantoonbare ervaring in Kendo Controls
• Aantoonbare ervaring in JQuery
• Aantoonbare ervaring in WCF
• Kennis van Bootstrap
• Aantoonbare ervaring in Windows workflow
• Kennis van CSS
• Kennis van en ervaring in Scrum is een pluspunt
• Kennis van Dependency injection

Persoonlijke competenties:
• Analytisch en synthetisch denkvermogen
• Communicatievaardigheid en sociale vlotheid
• Teamgeest en zelfstandigheid
• Leergierig, je houdt je kennis up-to-date
• Mate van motivatie voor de uitvoering van de opdracht.
Contexte d'affaires
De functie situeert zich in de afdeling Digitalisering en Organisatie binnen het Departement Landbouw en Visserij.

Deze afdeling staat in voor:
* de coördinatie en uitvoering van het organisatie- en HRbeleid;
* de coördinatie en uitvoering van het logistiek beleid;
* de coördinatie van het informatiebeleid, informatiemanagement en de ondersteuning van de digitalisering van de organisatie;
* de coördinatie van het databeleid, datamanagement;
* de coördinatie en uitvoering van het IT beleid;
* de coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid met inbegrip van het Vlaams Ruraal Netwerk;
* het financieel beheer van het Vlaams Betaalorgaan, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, het financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
* de Interne Audit.

Het is ten behoeve van de dienst IT Ontwikkeling binnen de Afdeling Digitalisering en Organisatie dat het Departement Landbouw en Visserij een ontwikkelaar .NET MVC wenst in te huren voor het Hydra team.

Dit team zorgt voor het analyseren, implementeren en onderhouden van toepassingen die de maatregelen en processen van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen op een gebruiksvriendelijke manier ondersteunt. Het betreft hier de toepassingen voor VLIF, GMO, Kratos, Zorgboerderijen, Naschoolse Vorming en de financiële opvolging.

Share This Job

Powered by