logo

View all jobs

Project Manager Senior Business Change manager

Halle, Belgium
Context

 Binnen het programma R3PM (Resource, Portfolio, Programma, Project Management) hebben we als doel om tegen maart 2020 50% van onze projecten op tijd, kost en scope op te leveren. Hiervoor is er een roadmap opgesteld waarbij er op de verschillende aspecten van business change management gewerkt wordt, met name portfolio/programma management, project management, tactische en operationele staffing en vakmanschap. Dit wordt vooral op een geïntegreerde manier (end-to-end) aangepakt omdat de toegevoegde waarde gecreëerd wordt door deze verschillende zaken goed met elkaar te laten samenwerken. Gezien Groep een familie van bedrijven is, zijn er zo verschillende end-to-ends.

Opdracht

In jouw rol als Project Manager BCM ben je verantwoordelijk voor het managen van dergelijke end-to-end trajecten. Zo’n traject duurt typisch 6 maand waarbij er in eerste instantie een analyse gemaakt wordt van de pijnpunten om op basis daarvan verschillende verbeterinitiatieven te definiëren en te begeleiden. Deze initiatieven situeren zich in één of meerdere aspecten van business change management. De verbeterinitiatieven worden gedaan in samenwerking met het VAKcentrum Business Change Management en de business (opdrachtgever, portfolio manager, programma manager, project manager, tactical staffer, operationele staffer, team manager, project medewerkers). Vanuit je ervaring kan je mee gaan in de inhoud indien nodig.
 
In jouw rol als Business Change Management consultant zal je de business ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end werking. Door je uitgebreide ervaring en kennis kom je snel tot een overzicht van de huidige werking (pijnpunten en goede werking), en doe je voorstellen tot structurele verbetering. Je kijkt hiervoor naar de totale werking van een portfolio/programma op vlak van change, risico’s, architectuur, kpi’s, roadmap van veranderingen, resourcemanagement, project management, … Anderzijds zorg je voor de inbedding van de nieuwe werkwijzen zowel in de specifieke portfolio’s als in de documentatie en kennis en expertise van de vakcentrum medewerkers. Op die manier zorg je mee voor de verdere uitbouw van de capability Business Change Management. Voor deze opdracht werk je nauw samen met de verschillende stakeholders in het landschap van portfoliowerking: portfolio-managers, portfolio-eigenaars, business architecten, project managers, resource managers, …
 
Verantwoordelijkheden
 
 • Faciliteren van workshops om pijnpunten en verbeterinitiatieven te definiëren.
 • Opstellen van duidelijke doelstellingen
 • Opstellen van metrics waarmee de verbeteringen kunnen gemeten worden
 • Opleveren van de projectoutput binnen scope, tijd en kost
 • Opstellen van een projectplanning en WBS
 • Garanderen van de voortgang van het project
 • Stakeholder management: beheren van verwachtingen, communiceren, begeleiden van de change
 • Mee uitdragen van het project
 • Rapporteren van status & voortuitgang aan de Project Opdrachtgever
 • Samenstellen van het team en het projectkernteam
 • Aansturen van het projectteam & het coördineren en opvolgen van de projectwerkzaamheden
 • Toepassen van  project methodiek.
 • Rapporteren aan de programma manager
 
Verwachte output
 
 • Actieplan per portfolio met concrete verbetervoorstellen
 • Afspraken omtrent samenwerking met elke portfolio omtrent begeleiding van het actieplan
 • Changeplan gelinkt aan het actieplan
 • Documentatie van de processen en werkwijzen / inbedding in het materiaal van vakcentrum
 • Coaching van portfoliomanagers, portfolio-eigenaars, resource managers en project managers.
 
Skill set
 
 • Ervaring als Project Manager (5+ jaar ervaring)
 • Kennis van project management methodologie met voorkeur PMBOK en Agile
 • Expertise in het domein van Business Change Management, of althans één van de aspecten (portfolio/programma management, project management, resource management) en een geode kennis van de andere aspecten.
 • Zowel op executive als op operationeel niveau kunnen meedenken en connectie kunnen maken
 • Sterke open communicator met sterke relationele vaardigheden
 • Sterk organisatorisch en coördinerend talent
 • Helikopter view kunnen maken
 • In staat om op korte termijn zich een complexe omgeving eigen kunnen maken
 • De essentie van de details kunnen onderscheiden
 • Een trekkende rol kunnen vervullen
 • Resultaatgericht, pragmatisch & creatief
 • Zelfstandig én tegelijk teamplayer
 • Inlevingsvermogen
 
Evaluatie van de Uitvoering van de Opdracht

Op regelmatige tijdstippen, en uiterlijk 6 maanden na de aanvang van de Opdracht, vindt een evaluatie plaats van de Uitvoering ervan, in het bijzonder de vordering van de output en de bewaking van de milestones, evenals de kennisborging.
 
Rapportering

Maandelijks, minimum over de voortgang van de Opdracht (output, milestones, opmaak documentatie, kennisborging).
 
Praktische opdracht :

Start : september 2019
Voltijds

Duurtijd
 : 6 maanden en verlenging mogelijk.
Talenkennis : Nederlands en Engels
Tewerkstelling : 1ste 6 maanden in Halle. Daarna is er mogelijkheid om 1 dag/week regionaal te werken en dit in overleg met de business.
More Openings
JAVA/JAVAScript - JAVAEE Developer (m/w/d) - Festanstellung
Service Delivery Manager
Responsable Talent Management
Share This Job
Powered by